Tên Công Trình: NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI 3 MỞ RỘNG

Loại Công Trình: Nhiệt điện

Nhà Thầu : NAM THINH Co., Ltd, VIET TIN Co., Ltd, POWER CHINA

Cung cấp: Tủ bảng điện

Năm xây dựng : 2017

Địa Chỉ: Xã Dân Thanh, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh