Tủ điện phân phối chính cho các hánh rẽ. Thường được lắp sau tủ đóng cắt chính hạ áp (LV-SB) và trước các tủ DB.