Công ty TNHH tư vấn xây dựng Cơ Điện Trường Nam Hải.  thiết kế, sản xuất và cung cấp tủ bù công suất cho các dự án.

Chất lượng điện năng rất quan trọng để tăng tính ổn định, hiệu quả hoạt động của thiết bị.  Yếu tố chính góp phần tăng chất lượng điện năng là hệ số công suất của hệ thống điện tại phụ tải.

Hiệu chỉnh hệ số công suất tự động (APFC) nhằm cải thiện hệ số công suất của hệ thống từ đó nâng cao được chất lượng điện năng bằng cách sử dụng các tụ bù cho các tải cảm kháng như động cơ. Hệ thống tủ hiệu chỉnh tăng hệ số công suất làm tăng hiệu quả cung cấp điện, Ngay lập tức sẽ tiết kiệm được chi phí sử dụng điện và tăng sự ổn định của hệ thống điện