Tên Công Trình: CÔNG TY GIẤY VINA KRAFT (ETP2)
Loại Công Trình: Công Nghiệp (Xử Lý Nước Thải)
Hạng Mục : Thi Công M&E – Hệ Thống Tự Động SCADA
Quy Mô : 300m3/H
Năm Thi Công : 2016 – 2017
Địa Chỉ: KCN Mỹ Phước 3, H. Bến Cát, T. Bình Dương