Tên Công Trình: Trung Tâm Bồi Dưỡng Kiến Thức Phụ Nữ TP.HCM
Loại Công Trình:  Nhà Cao tầng
Hạng Mục : Thi Công M&E
Quy Mô : 7000m2 (14 tầng)
Năm Thi Công : 2013 – 2014
Địa Chỉ: 20 Nguyễn Đăng Giai, Q.2, HCM