Tên Công Trình: NHÀ MÁY CASTA LONG KHÁNH

Loại Công Trình: Công Nghiệp (Gỗ)

Hạng Mục : Thi Công M&E

Quy Mô : 80.000m2

Năm Thi Công : 2017 – 2018

Địa Chỉ: Lô M, KCN Long Khánh, TX. Long Khánh, Đồng Nai