Tên Công Trình: Toà Nhà Frist Thạnh Lộc Quận 12
Loại Công Trình:  Nhà Cao tầng
Hạng Mục : Thi Công M&E
Quy Mô : 5000m2 (14 tầng + 1 tầng hầm)
Năm Thi Công : 2014 – 2015
Địa Chỉ: 179 Vườn Lài, Thạnh Lộc, Q.12, HCM