Tên Công Trình: Toà Nhà Frist Home Thủ Đức
Loại Công Trình:  Nhà Cao tầng
Hạng Mục : Thi Công M&E
Quy Mô : 5500m2 (15 tầng + 1 tầng hầm)
Năm Thi Công : 2015 – 2016
Địa Chỉ: Q.TĐ, HCM