Tên Công Trình: SATORI JSC

Loại Công Trình: Xử lí nước

Nhà Thầu: NAVICONS Co., Ltd

Cung cấp: Tủ bảng điện

Năm xây dựng: 2018

Địa Chỉ: Lô E – 02B Đường số 3 kcn, Long Hậu, Cần Giuộc, Long An