Tên Công Trình: NHIỆT ĐIỆN VĨNH TÂN 4

Loại Công Trình: Nhiệt điện

Nhà Thầu : LILAMA 18

Cung cấp: Tủ bảng điện

Năm xây dựng : 2017

Địa Chỉ: Xã Vĩnh Tân, Huyện Tuy Phong, Tỉnh Bình Thuận