Tên Công Trình: NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 1

Loại Công Trình: Nhiệt điện

Nhà Thầu: TPSC, ORGANO, NARIME, VINAINCON, JAT, HSING SHENG, BACH DANG Co.,Ltd,…

Cung cấp: Thang máng cáp

Năm xây dựng: 2015-2017

Địa Chỉ: Xã Mỹ Lộc, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình