Tên Công Trình: NHIỆT ĐIỆN DUYÊN HẢI 1

Loại Công Trình: Nhiệt điện

Nhà Thầu : GEDI Co., Ltd

Cung cấp: Tủ bản điện

Năm xây dựng : 2015

Địa Chỉ: Xã Dân Thanh, Huyện Duyên Hải, Tỉnh Trà Vinh