Tên Công Trình: NHÀ MÁY TÔN ĐÔNG Á

Loại Công Trình: Công nghiệp

Nhà Thầu : CEE Co., Ltd

Cung cấp: Tủ bảng điện

Năm xây dựng : 2016-2017

Địa Chỉ: Số 5, Đường số 5, Khu công nghiệp Sống Thần 1, Thi xã Dĩ An, Tỉnh Bình Dương