Tên Công Trình: NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI SƠN MỸ 3.1

Loại Công Trình:  Điện mặt trời

Hạng Mục : Cung ứng vật tư

Quy Mô : 50MWp diện tích 60 ha

Năm Thi Công : 2018 – 2019

Địa Chỉ: xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, tỉnh Ninh Thuận