Tên Công Trình: NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI NINH PHƯỚC 6.1 VÀ NINH PHƯỚC 6.2

Loại Công Trình:  Điện mặt trời

Hạng Mục : Cung ứng vật tư

Quy Mô : 8,3MWp & 50MWp trên diện tích 83,3 ha

Năm Thi Công : 2018 – 2019

Địa Chỉ: xã Phước Hữu, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận