Tên Công Trình: ĐIỆN MẶT TRỜI VĨNH TÂN

Loại Công Trình:  Điện mặt trời

Hạng Mục : Cung ứng vật tư

Quy Mô : 6.2MWp

Năm Thi Công : 2018 – 2019

Địa Chỉ: xã Vĩnh Tân, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận.