Thi công lắp đặt hệ thống điện nước, động lực, hệ thống chiếu sáng, cung cấp và lắp đặt hệ thống tủ điện và thang máng cáp cho Nhà máy sợi Coats Phong Phú. ( Chủ đầu tư : Công ty Liên Doanh Coats Phong Phú)