Cung cấp, lắp đặt hệ thống tủ điện, tủ bù, tủ phân phối & thang máng cáp – Công trình nhà máy Baiksan – Khu CN Việt Nam – Singapore II (Nhà thầu chính : Công ty CP Xây Dựng A&C )