CÔNG TRÌNH NHÀ MÁY KING JIM – KCN MỸ PHƯỚC 3 – THI CÔNG M&E