Thi công hệ thống điện hạ thế, chiếu sáng ngoại vi và cung cấp hệ thống tủ điện cho trung tâm sức khoẻ tâm thần thành phố Hồ Chí Minh khu vực Lê Minh Xuân ( Nhà Thầu Chính : Công ty CP Hà Đô 4 )