tu-bang-dien-thang-mang-cap-nha-thau-co-dien

"Quản Lý Hiệu Quả, Nâng Cao Thỏa Mãn Khách Hàng"

  • vi
05 Th4 2018

MÁNG CÁP LOẠI KHÔNG ĐỤC LỖ

Máng cáp loại không đục lỗ, dùng để kéo, rải dây cáp điện trong các công trình.
Mô tả: Dạng khối hộp có hoặc không có nắp che
Vật liệu: Thép mạ kẽm, nhúng nóng, nhôm hoặc sơn tĩnh điện
Qui cách: Dạng thanh, có nhiều độ dài khác nhau tùy yêu cầu: 2m, 2.5m, 3m… với độ dầy 1.2mm đến 3.2mm.
05 Th4 2018

MÁNG CÁP LOẠI ĐỤC LỖ

Máng cáp loại đục lỗ, dùng để kéo, rải dây cáp điện trong các công trình.
Mô tả: Dạng khối hộp có hoặc không có nắp che
Vật liệu: Thép mạ kẽm, nhúng nóng, nhôm hoặc sơn tĩnh điện
Qui cách: Dạng thanh, có nhiều độ dài khác nhau tùy yêu cầu: 2m, 2.5m, 3m… với độ dầy 1.2mm đến 3.2mm.

2mm