Tên Công Trình: NHIỆT ĐIỆN THÁI BÌNH 1

Loại Công Trình: Nhiệt điện

Nhà Thầu : HSING SHENG Co.,Ltd.

Cung cấp: Tủ bảng điện

Năm xây dựng : 2015

Địa Chỉ: Xã Mỹ Lộc, Huyện Thái Thụy, Tỉnh Thái Bình